Verzenden & retourneren

Gratis verzending!

De verznding bij Kunstspiegel.be gaat heel simpel: Het is namelijk altijd gratis! Uw lijst of spiegel op maat wordt altijd binnen een paar dagen bij U thuis in België bezorgd :) Hoeveel dagen staat bij het product en is vaak binnen 3 dagen, zelfs voor spiegels en lijsten op maat. Alleen voor facet-spiegels op maat hebben we ietsje langer nodig, maar nog altijd binnen 2 weken.

Kunstspiegel.be werkt samen met DHL voor de verzending van de pakketten. Deze koeriersdienst is namelijk gespecialiseerde in fragiele en breekbare producten, zoals spiegels en lijsten. Hoe DHL werkt? Heel simpel:
  1. Wij melden uw bestelling bij DHL aan;
  2. DHL haalt uw bestelling bij ons op;
  3. U ontvangt een Track & Trace-code van DHL om uw bestelling te volgen;
  4. De volgende dag bezorgt DHL uw bestelling bij U thuis;
  5. Bent U niet thuis? Dan komt DHL de volgende dag weer langs :-)
Mochten er toch problemen zijn met de bezorging dan kunt U ons gewoon bellen en lossen wij het op met DHL.

Retourneren

Wilt U iets retourneren? Dat is geen probleem! U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop U of een door uw aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet U ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om U mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als U de overeenkomst herroept, ontvangt U alle betalingen die U tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 30 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen U terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee U de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij U uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zal U voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of U heeft aangetoond dat U de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop U het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als U de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor onze rekening, het is voor U dus helemaal gratis!

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.


KunstSpiegel
Noorderlaan 139
2030 Antwerpen
Telefoon: 038082493
Email: info@kunstspiegel.be